Publications

Increasing vegetable intake to obtain the health promoting and ergogenic effects of dietary nitrate.
Avoort, C. M., Loon, L. J., Hopman, M. T., & Verdijk, L. B. (2018).
European journal of clinical nutrition, 1.

Seasonal Variation in Vitamin D Status in Elite Athletes: A Longitudinal Study.
Backx, E., van der Avoort, C., Tieland, M., Maase, K., Kies, A., van Loon, L., … & Mensink, M. (2016).
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 1-15.

Low carb, high fat voor sporters? Tim Noakes en Fred Brouns in debat
C. van der Avoort en S. Pannekoek
Sportgericht nr. 5 / 2015